Điện gia dụng – Âm thanh – Nội thất

Liên hệ 0988800496 Email : admin@dienmayanhthu.com

Danh mục: cân lò so

Hiển thị tất cả 6 kết quả

 • [video width="720" height="1280" mp4="http://dienmayanhthu.com/wp-content/uploads/2023/04/can-100-kg-637843115714473501.mp4"][/video]

  CÂN 100 kg

  Mặt số 11 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 100

  • Phạm vi đo:           2 kg – 100 kg

  • Giá trị độ chia:      200 g

  • Cấp chính xác:      4

  • Kích thước:            (385 x 330 x 360) mm

  • Khối lượng tịnh:   9,2 kg

  Thêm vào giỏ hàng
 • [video width="720" height="1280" mp4="http://dienmayanhthu.com/wp-content/uploads/2023/04/can-12-kg-637842483023838227.mp4"][/video]

  CÂN 12 kg

  Mặt số 8 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 12

  • Phạm vi đo:           500 g – 12 kg

  • Giá trị độ chia:      50 g

  • Cấp chính xác:      4

  • Kích thước:            (295 x 270 x 325) mm

  • Khối lượng tịnh:   3,1 kg

  Thêm vào giỏ hàng
 • CÂN 20 kg

  Mặt số 8 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 20

  • Phạm vi đo:          500 g – 20 kg

  • Giá trị độ chia:      50 g

  • Cấp chính xác:      4

  • Kích thước:            (290 x 250 x 270) mm

  • Khối lượng tịnh:   3,8 kg

  Thêm vào giỏ hàng
 • [video width="720" height="1280" mp4="http://dienmayanhthu.com/wp-content/uploads/2023/04/can-2-kg-637842538726161267.mp4"][/video]

  CÂN 2 kg

  Mặt số 6 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 2

  • Phạm vi đo:          100 g – 2 kg

  • Giá trị độ chia:     10 g

  • Cấp chính xác:     4

  • Kích thước:           (210 x 210 x 230) mm

  • Khối lượng tịnh:   1,2 kg

  Thêm vào giỏ hàng
 • CÂN 5 kg

  Mặt số 6 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 5

  • Phạm vi đo:           200 g – 5 kg

  • Giá trị độ chia:      20 g

  • Cấp chính xác:      4

  • Kích thước:            (210 x 210 x 230) mm

  • Khối lượng tịnh:   1,2 kg

  [video width="720" height="1280" mp4="http://dienmayanhthu.com/wp-content/uploads/2023/04/can-5-kg-637842540941084368.mp4"][/video]
  Thêm vào giỏ hàng
 • CÂN 60 kg

  Mặt số 10 inches

  • Mã sản phẩm:      CĐH – 60

  • Phạm vi đo:           2 kg – 60 kg

  • Giá trị độ chia:      200 g

  • Cấp chính xác:      4

  • Kích thước:            (370 x 300 x 360) mm

  • Khối lượng tịnh:   8,5 kg

  Thêm vào giỏ hàng

Cart

Your Cart is Empty

Back To Shop